Kontakta dessa personer om du önskar bidra med material eller vill att de tar med information i ett nyhetsbrev.
 
Wendelin Zobel, Jan Faxér, Sture Aronson, Håkan Lindbom
 
 
 
Lathund för dig som skapar ett nyhetsbrevsutskick

1. logga in på mailchimp.com 
2. Klicka på "Templates" på menyn längst upp
3. Välj en av de existerande nyhetsbreven och klicka på "pilsymbolen" längst till höger om edit-knappen och välj "replicate" 
Nu har du en kopia på detta nyhetsbrev som du kan redigera och måste döpa om!
4. Döp om genom att klicka på "rename" längst upp i den svarta toppmenyn. Bra om vi döper menyraden efter samma mall.
5. Skriv och redigera. Glöm inte att spara. Tänk på att du måste ladda upp bilderna som du vill använda i nyhetsbrevet.
6. När du är klar kan du skicka ett provmejl till dig själv om du vill se att allt ser ok ut för den som tar emot mejlet. Klicka då på "preview and test" i toppmenyn och skriv in din mejladress, samt skicka.
7. Om allt ser ok ut, så kan du skapa en kampanj (Campain). Detta gör du genom att ta dig till listan med alla "Templates", välj den "template som du vill skicka till alla medlemmar genom att kicka på "pilsymbolen" bredvid "edit"-knappen och välj "Create Campain".
8. Nu kan du lägga in allt som måste läggas in för en fullständigt nyhetsbrevsutskick, som även publiceras på Facebook.
9. följ det som ska göras, uppifrån och ned:
10. To (till)-välj alla mottagare (idag drygt 450 st)
11. From (från)-Trollhättans Filmstudio
12. Subject line (ämnesrad)-bra om det ser lika dant ut efter mallen: (Subject)Trollhättans Filmstudio-Söndagsstudion/Onsdagsstudion (Preview text) Dag, datum, tid, filmnamn.
13. Hoppa över "Chare your campain"! 
14. Viktigt: Add a social post to your campain-lägg till Facebook genom att klicka på "on/off" knappen. Välj "select page" och välj ÖVERSTA Trollhättans filmstudio! Om du väljer den nedre blir det inget.
15. Nedanför finns en ruta du kan skriva in 493 tecken. Det som skrivs där kan läsas i facebookinlägget. Skriv typ "För att läsa mer om kommande film....klicka här" Skriv texten före eller efter *ÙRL*-symbolen och TA INTE BORT DEN! Där infogas automatisk en länk som går att klickas på Facebook.
16. För att det även ska synas en bild på facebookinlägget,, så måste du lägga till en bild genom att klicka på "add images". Använd gärna samma bild som i nyhetsbrevet. Tänk bara på att den inte blir för stor (under 500kB).
17. Klicka på "Save message"
18. Nu kan du antingen välja att skicka det direkt, eller schemalägga ett datum. Dett gör du i i menyn längst upp till höger "Schedule" eller "Send".
19. Bra om vi kan hålla oss till samma dagar som det skickas. Skicka söndagsfilmerna på fredagar, och onsdagsfilmerna på måndagar.
20. Det var det. Ibland ändrar mailchimp saker, men så här fungerar det just nu (Augusti 2019)

Manual-hemsidan (Redigera text på startsidan)

Manual för att ändra, ta bort och lägga till text på Hemsidan (Startsidan)

 

 1. Logga in via www.filmstudion.nu/administrator

 2. Du befinner dig nu på administratörens ”kontrollpanel”.

 3. Längst upp finns en menyrad. Klicka på ”Innehåll” och ”Artiklar”.

 4. Nu ska du se en lista med alla skapade ”Artiklar”, både de som är publicerade på hemsidan (kan kommas åt på hemsidan), och de som är avpublicerade (kan inte ses på hemsidan).

 5. Längst ned, i slutet på listan, klickar du på ”2” för att komma till nästa sida på listan.

 6. Leta upp ”Artikeln” ”Startsida”. Klicka på denna.

 7. Nu kan du se det skrivna textinnehållet som syns på hemsidans startsida. Under det ljusgröna menyfältet kan du se det som aktuellt är skrivet på hemsidans startsida. Skrolla vid behov för att se allt som är skrivet.

 

Viktigt!

 

a) I det ljusgröna fältet finns olika möjligheter att bland annat ändra textstorlek och rubrikstorlek, mm.

 

b) Ibland spökar dessa funktioner av någon anledning. Det blir inte alltid som man tänkt sig.

 

c) Bilder som lagts in på startsidan syns inte i redigeringspositionen. Bilder läggs till eller tas bort genom att växla till ”Bilder och länkar” (val i menyraden ovanför ljusgröna fältet)

 

d) Det kan bli fel format på texten om du kopierar in texter.

 

Så här fördelas nyhetsbrevsskrivandet mellan de som skriver under våren 2023

Sture:

Söndag den 22/1 kl. 19.00
Kärlekens labyrinter

 

 

Tisdag den 24/1 kl. 18.30
Triangle of Sadness

 
Söndagen den 2/4 kl. 19.00
C´mon, C´mon
 
Jan:
 

Söndag den 5/2 kl. 19.00
Grandmother

 
Tisdag den 7/2 kl. 18.30
Lost Daughter
 
Söndagen den 16/4 kl. 19.00
Ali och Ava
 
Tisdag den 18/4 kl. 18.30
Den svavelgula himlen
 
Håkan:
 
Söndag den 19/2 kl. 19.00
Playground
 
Tisdag den 21/2 kl. 18.30
Tillfälligheter och fantasier
 
Tisdag den 21/3 kl. 18.30
She Said
 
Wendelin
 
Söndag den 5/3 kl. 19.00
Rose
 
Tisdag den 7/3 kl. 18.30
Amparo
 
Söndagen den 19/3 kl. 19.00
Boys from Heaven
 
Tisdag den 4/4 kl. 18.30
En persikolund i Katalonien
 
Det går att byta med varandra, men bra att hålla sig till schemat.
 
Publiceringsdagar för att alla filmer: söndagsfilmerna på fredagar, tisdagsfilmerna på söndagar. Lättare då för alla att veta till vem och senast när man måste lämna information som ska med i aktuellt brev.
 
Sedan, kan vi alla lägga till mer information i varandras nyhetsbrev efter behag, förutsatt att det skapas med framförhållning. Flera kan redigera och skriva olika bidrag i samma nyhetsbrev.
 
Glöm inte att se till att även bild till aktuell film även kommer med i Facebook-inlägget. Man ser det i sammanställningen innan man skickar, om bild finns med.
 
 
 
 

 

Man kan naturligtvis byta med varandra, men kanske bra om vill försöker hålla oss till detta schema. 

 

 

 

 

 

 1. Den enda funktionen du behöver/ska använda i det ljusgröna menyfältet är val av ”teckenformat”. Med hjälp av ”teckenformat” väljer du hus stor texten ska visas på hemsidan och på en telefonskärm.

 2. Skriv och ta bort text precis som i ett ordbehandlingsdokument.

 

 1. När du anser att du är klar, klicka på gröna ”Spara”!

 2. Gå in på hemsidan, både via en dator och via en mobil för att se om resultatet ser ok ut.

 3. Om OK, var nöjd, spara och stäng den redigerade artikeln ”Startsida”. Om inte OK, gör om.

Registrera er för vårt nyhetsbrev

* indicates required

Vårt nyhetsbrev

Vi har ett nyhetsbrev som skickas ut inför visningar som påminnelse och för att ge aktuell information som styrelsen vill delge våra medlemmar.

Denna skickas från en extern tjänst som heter mailchimp och tillåter att vi skickar ut till alla medlemmar utan att det skall bli problem med antalet utskick. Registrera er genom att fylla i formuläret till vänster. De som lämnat på lapp fyller vi i men för att vara säker på att ni är registrerade kan ni ändå registrera er här. man kan bara registreras en gång.