Schema för biovärdar vid filmstudions visningar på Hebe.


Värdarnas arbetsuppgifter i detalj och hur du räknar fram medelbetyget finns beskrivna på en checklista om du scrollar förbi biovärdsschemat.

Resultatet av korkröstningen redovisas på resultatlistan (papper) och meddelas kassören Håkan och webbredaktören (Wendelin Zobel) via sms tel. 070-6583074.
Vid förhinder ansvarar var och en för att skaffa ersättare.

 

VT 2022

Söndag

Film

Biovärdar visning kl.19.00

16/1

The Power of the Dog

 

"Alla"

30/1

Tryffejägarna

 

 

13/2

Den största förbrytelsen

 

 

27/2

 Clara Sola

 

 

13/3
 

Sound of metal

 

 

27/3


There is no evil

 

10/4

 

Värdens värsta människa

 


Tisdag

Film

Biovärdar visning kl.18.30

18/1

The power of the Dog

"Alla"

 1/2

Tryffeljägarna

 

15/2
 

Den största förbrytelsen

 

1/3

Clara Sola

 

15/3

The sound of metal

 

 

29/3

There is no evil

 

 

12/4

Värdens värsta människa

 

 

 

 

 
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lathund för biovärdar (Senast uppdaterad 2022-01-10)

1. Att vid förhinder ordna ersättare på egen hand: Kontaktuppgifter för biovärdar skickas vanligtvis via mejl varje temin.

2. Att vara på plats en timme före visningen.

3. Sätta upp filmaffisch med häftmassa i anslutning till den vänstra bioentrén. Affischerna finns i filmstudions förråd, en hög med söndagens och en hög med onsdagens filmaffischer. Även sätta upp en korktoppslista med aktuella röstresultat vid entrén.

4. Att se till att allt är i sin ordning i biosalongen så att det går att komma in och se film. Placera även ut dukar som markerar reserverade platser för personer med rullstol/annat fysiskt hinder och biovärdar.

5. Ta emot besökare genom en entré och räkna antalet med hjälp av räkneverk. Antalet besökare antecknas på "Korktoppslistan"

6. Placera ut rösthinkar (1-5) och hink med korkar i anslutning till båda utgångarna.

7. Efter visningen ta vara på eventuellt glömda saker och lämna dessa till FH-receptionen eller vaktmästare (0520-422520)

8. Sammanställa medlemsomröstningen genom att räkna korkar, räkna ut snittbetyg och fylla i "Korktoppslistan" (antal röster för varje betygssteg, publikantal, antal röstande och betygssnitt.

9. Meddela webbansvarig och kassör resultatet via mejl, sms, telefon osv helst samma kväll.

10. Ta ned affischer, ifyllda kortoppslistor, och ställ tillbaks allt i förrådet. Har du ingen nyckel? Delar av kafégruppen, maskinisten och vaktmästaren har nyckel.

Rösträkning

Medelvärdet på röstningen får man genom att:

1. Räknar samman antal röster för var och ett av betygen 1 till 5 och multiplicera med betygsvärdet (ex. 23 röster på betyget 2, ger summan 23x2=46). Du har nu en totalsumma för varje betygssteg.

2. Summera alla totalsummor för betygsstegén 1 till 5.

3. Dela den stora totalsumman med totalt antal röster, och du har fått medelvärdet på alla rösterna!

 

 

Registrera er för vårt nyhetsbrev

* indicates required

Vårt nyhetsbrev

Vi har ett nyhetsbrev som skickas ut inför visningar som påminnelse och för att ge aktuell information som styrelsen vill delge våra medlemmar.

Denna skickas från en extern tjänst som heter mailchimp och tillåter att vi skickar ut till alla medlemmar utan att det skall bli problem med antalet utskick. Registrera er genom att fylla i formuläret till vänster. De som lämnat på lapp fyller vi i men för att vara säker på att ni är registrerade kan ni ändå registrera er här. man kan bara registreras en gång.